Čo znamená a ako funguje SEO?

SEO (Search Engine Optimization) = Optimalizácia webovej stránky pre internetové prehliadače (napr. Google)
 
Vytvorenie webovej stránky, ktorá bude pre návštevníka/klienta zaujímavá a vecná je len začiatok. Následne je potrebné zabezpečiť jej zviditeľnenie na prvých stránkach výsledkov vyhľadávania (tzv. SERPs), aby návštevníkovi/klientovi "udrela do očí" hneď po zadaní kľúčových slov do okienka vyhľadávača. 
 

Ide o SEM (Search Engine Marketing), t.j. marketing prostredníctvom vyhľadávačov. Je možného uskutočniť dvoma spôsobmi:

  1. Platenou reklamou – platením za priame kliknutia, v tomto prípade sa stránka bude zobrazovať na SERP v zozname     reklamovaných výsledkov
  2. SEO optimalizáciou – stránky tak, aby sa zobrazovala čo najvyššie na SERP v zozname tzv. organických výsledkov (prirodzene vygenerovaných vyhľadávačom na základe kľúčových slov)

(pozn. platené výsledky sa väčšinou zobrazujú na pravej strane s označením (reklama), organické výsledky vľavo) 

 
SEO v princípe funguje v dvoch základných hladinách:
  • On-page SEO – všetky úpravy vykonané na stránke za účelom zlepšenia jej umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania:

-          Doladenie štruktúry HTML

-          Prepracovanie nadpisov (title tags) a popisov

-          Analýza kľúčových slov 

-          Internal linking – vzájomné prepojenie stránok

  • Off-page SEO - všetky úpravy vykonané mimo stránky za účelom zlepšenia jej umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania:

-          Link building – postup získavania spätných odkazov na stránku

 

Inými slovami povedané SEO predstavuje súbor nástrojov, vďaka ktorým sa zámer Vašej webstránky stane "čitateľným" pre prehľadávače, ktoré potom Vašu stránku odporučia tým, ktorí na internete hľadajú to, čo ponúkate Vy. Týmto spôsobom sa Vaša stránka dostane do povedomia cielenej skupiny užívateľov, zvýši sa jej navštevovanosť a tým aj Váš zisk.